Overal ter wereld is een nieuwe consensus ontstaan waarbij welzijn boven de welvaart staat. Gaat de mensheid doorpakken naar een weerbaardere samenleving die aankomende schokken beter kan opvangen en er beter mee om kan gaan? Zoals een samenleving bouwen die beter is voor de gehele mensheid. Het virus leert ons minder te doen, want dingen die we niet meer doen vanwege het virus, waren de dingen die we niet meer moesten doen (reizen, overconsumeren, wegwerpen en al die extra’s). We wisten wel wat we niet meer moesten doen, maar we durfden er niet vanaf te springen. Te bang om verkeerd terecht te komen.

De behoefte naar vertraging was er al. We hebben geen zin in die (oude) infrastructuur, die zijn we beu. We weten dat die niet goed is voor de planeet. Zoals de banen die we verliezen aan minder reizen, minder maken en minder transport kunnen omgezet worden naar nieuwe banen in de economie van het zelf maken, dichtbij maken, de arts & crafts industrie. De huidige maatschappij is juridisch van opzet. Dat kun je afbreken en opnieuw opbouwen. Deze crisis is ook de kans om efficiëntie van het overheidsapparaat en het doel van de overheid in het algemeen te herzien. Denk daarbij onder andere aan de kerntaken zoals Politie, leger, gezondheidszorg en drinkwatervoorzieningen.

Origineler

De wereld wordt origineler: meer ruilen, meer doen met wat je hebt. Wat doe je met al je bezittingen in het leven? Het mooie aan het leven is, dat je ze niet kunt meenemen. Mensen staan meer voor elkaar en helpen elkaar. Mensen ervaren nu beter hoe het is om iets voor een ander te betekenen. Het hebben van contact gaan we meer koesteren en we worden ons nu bewuster van contact. We vinden nieuwe manieren van bij elkaar komen en worden ons bewuster van betekenisvolle relaties. Kortom: we zijn misschien minder verbonden, maar voelen ons meer verbonden dan voor de crisis. De mens heeft behoefte aan zin en betekenis. Dit is een fundamentele behoefte. Zin en betekenis is voor ons een groter goed dan de nood van ‘leukigheid-geluk’, zoals feesten en (over)consumeren. Er wordt zoveel weggegooid, daar hebben we geen idee van.

Meer zelf opnieuw doen

We zullen meer zelf opnieuw moeten doen: verhalen vertellen, koken en repareren. Hieruit kan grote creativiteit ontstaan. Zal er een eeuw van de amateur gaan ontstaan? Zelf doen, zelf maken, zelf regeren, zelf besluiten. Dit zal veel ondernemers-vechtlust losmaken.

De decadentie is er voorlopig vanaf. Groei is niet eindeloos. Vergelijk het met de natuur, een boom groeit niet door, maar gaat zich dieper wortelen en vruchten maken. Al voor de crisis groeide het aantal consumenten dat in onderzoek aangaf minder aan bijvoorbeeld kleren en vlees uit te geven. Die trend zal doorzetten (de vraag is of de consument echt doet wat ze zeggen).

“Why am I spending this dollar? Who am I spending it with? And, what greater good will it serve?”

Lyndsey Fox, A&G

Het gat niet (te) snel willen opvullen

Een grote uitdaging ligt in het geslagen economisch gat niet (te) snel willen opvullen, maar trager in te vullen, zodat je sociaal mensen mee kunt nemen. De versnelling te temperen als het ware. Het economisch debacle herstellen, zonder een sociaal bloedbad. Laten we ook zaken meenemen voor na de crisis: vertrouwen, solidariteit, creativiteit, medemenselijkheid, zorg, betekenis, het fundamentele onder de leukigheid. In ecosystemen in de natuur pakt iedere schakel haar eigen verantwoordelijkheid. Een koe gaat een boom niet controleren of die zuurstof maakt. De mens kan meer controle loslaten. Dé uitdaging voor na het virus. Hierbij past een overheid die zich creatiever opstelt & gedraagt en acteert met meer besluitvaardigheid. Besluitvaardigheid op kleinere delen, om zo iteratief en empirisch voorwaarts te gaan in plaats van te blijven hangen in impasse.

“Before we ‘boldly go’ into space, we need to heal the planet and ensure that it is fit for future generations.”

jfsdigital.org, Garry Honey, founder of Chiron-risk

Dit blog is een onderdeel van een groter artikel.
Dit artikel is geplaatst in het trendrapport “Trendrapport Post Corona”. Download dit volledige rapport hier, gratis.

#postcorona #trendconnection #trendrapport #postcoronavisies

Author

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.