Eng Scenario

Het nieuws spreekt regelmatig over technologie die uw baan overneemt. Dat is gedeeltelijk waar, want 80% van alle banen zal worden beïnvloed door technologie. 30% van alle banen zal totaal vervangen worden. Deze vervanging vindt voornamelijk plaats in de sectoren: Transport, Retail, Industrie, Bouw, Gezondheidszorg (gedeeltelijk) en Onderwijs (gedeeltelijk). De halveringstijd van kennis wordt verkort van 30 jaar naar 5 jaar. In IT wordt het zelfs 2 jaar. Als je jezelf niet binnen 4 jaar verbetert, ben je de exit in de IT wereld. Misschien een beetje overdreven maar het gebeurt. Bekijk ook het boek Disrupting Unemployment om te leren en te begrijpen hoe we dit enge scenario kunnen overwinnen.

Millennials & Gen-Z

Millennials & Generatie Z hebben een ander waardesysteem dan de generaties ervoor. Ze zijn geboren en getogen als ‘meesters van hun eigen universum’ met dank aan internet en gaming. Ze denken van binnen naar buiten, niet van buiten naar binnen. Dit is de reden waarom ze een cultuurbotsing & waardebotsinghebben wanneer ze gaan werken voor corporates & overheidsinstanties. Die organisaties werken centraal, hiërarchisch, met het oog op efficiëntie. Millennials en nog meer Gen-Z willen een doel, een hoger (holistisch) doel. Voor hen is werk kunst & zelfexpressie.

Transformeer uw bedrijf

We gaan van een tijdperk van informatie naar intelligentie (AI) naar bewustzijn. In dit bewustzijnstijdperk is Holisme het sleutelwoord. Holisme als waarde past goed bij Millennials & Gen-Z. Om ervoor te zorgen dat deze generatie zichzelf blijft ontwikkelen en betrokken is, moet uw bedrijf transformeren naar meer autonomie en zelfsturende teams, met radicale decentralisatie van autoriteit en mandaat. Vroeger had je een hiërarchie en een organogram. Tegenwoordig heb je meer en meer teams nodig die horizontaal opereren: samenwerken en concurreren. Een voorbeeld is Haier, een Chinees collectief multinationaal bedrijf voor consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten met hoofdzetel in Qingdao, Shandong. Dit bedrijf is nu ongeveer 30 jaar oud en heeft ongeveer 80.000 werknemers. Tien jaar geleden veranderden ze hun bedrijf van 80.000 mensen in 2.000 startups in één bedrijfsstructuur. Elke startup is een zelfsturend team, waarin de werknemers om de drie maanden hun manager kunnen vragen om te blijven of te vertrekken. Een volledig gedemocratiseerde structuur om succesvol te blijven in een steeds sneller veranderende wereld. Creëer daarom een ​​organisatie die zich snel kan aanpassen om relevant te blijven en waarde te blijven creëren.

Author

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.