Brightling B.V. | Sicco Maathuis | Future Strategist | Seamless Customer Experience | Organisational Change Management | Business/IT | Persoonlijk

[tp lang=”nl” only=”y”]

Sicco Maathuis

Achtergrond

Sicco heeft ruime ervaring op project- en changemanagement met een oog voor creativiteit. Hij maakt graag het leven iets makkelijker, leuker en of beter, samen met mensen en voor de klant. Hij is een fervend OmDenker, en constuctief uitdager van bestaande concepten en nieuwe uitdagingen. Dit doet hij met behoud van verbinding met de omgeving.

Focus in het werk

Met zijn ondernemende spirit, kan hij strategisch innovatieve concepten ontwikkelen & uitvoeren, er extra energie / versnelling inbrengen en weet hij ook hoe deze concepten te vermarkten (centrale middenvelder). Sicco doet dit door mensen te activeren, hen vertrouwen te geven en hen terug in hun eigen kracht te zetten. Doen door concreet te zijn, het toepassen van de kracht van de eenvoud en het opdelen in hapklare brokken om het gewenste eindresultaat te bereiken.

Welke andere dingen doe ik graag?

Mijn nieuwsgierigheid is breed & divers en ik heb de eigenschap om interesse te wekken voor verschillende soorten industrieën, plus deze met elkaar te verbinden. Zie mij als een (internationale) netwerker: bijvoorbeeld als bestuurslid van Junior Chamber International (JCI) en lid van de: VCV (Nyenrode Alumni), Dutch Games Association (DGA), Sociëteit de Vereeniging. Ik houd mijn netwerken gezond en ververs ze met regelmaat. Deze manier van netwerken is als een tweede natuur voor mij. Dit helpt mij om het bedrijf waar ik voor werk een stap voor te laten zijn op de rest. Mijn ultieme droom is om uiteindelijk in Raden van Bestuur plaats te nemen van innovatie, voorwaardsdenkende bedrijven. Zo kan ik hen helpen hun diensten & producten te vermarkten en op te schalen. Verder woon ik in Bunnik, samen met mijn vriendin en zoon. Ook doe ik actief aan CrossFit, rijd en sleutel ik graag aan mijn klassieke MG en verzamel ik Schotse Single Malt Whiskies.

 

Ik2014pf

 

LinkedIn <klik hier>
[/tp]

[tp lang=”en” not_in=”nl”]

Sicco Maathuis

Background

Sicco is a well experienced project and change manager with an eye for creativity. He makes life a little bit easier, more fun and / or better together with the people and for the client. He is a font user of ‘flip-thinking’, constructively challenging existing concepts and new challenges while maintaining connection with the environment.

Focus on work

With his entrepreneurial spirit, he is able to develop & execute great strategic innovative concepts, put extra energy / acceleration in it and he knows how to market those concepts as well (center midfielder). Sicco does this by activating people, giving them trust and brings back peoples own strengths. Doing by being concrete, applying the use of the power of simplicity and splitting it into manageable chunks to reach the desired results.

What other things do I like to do?

My curiosity is wide, diverse and I have the ability to generate interest for different kind of industries, plus to make connections between them. See me as an (inter)national networker: e.g. as a board member of Junior Chamber International (JCI) and a member of: the VCV (Nyenrode Alumni) and Dutch Games Association (DGA). I keep these networks healthy and I renew them regularly. This kind of networking is a second nature to me. Which helps me bringing the company I work for a step ahead of the rest. My ultimate dream is to eventually be in supervisory boards of innovative, forward thinking businesses. So I can help them to market and scale up their services or products. Furthermore, I live in Bunnik together with my girlfriend and son. And I am an avid CrossFit-er, drive in & tune my classic MG and I collect Scottish Single Malt whiskies.

Ik2014pf

 

LinkedIn <click here>
[/tp]

Reacties (1)

 • Bas

  |

  hoi Sicco,

  koffiedrinken lijkt me leuk!
  Wat dacht je van volgende week woensdag om 16.00?

  vriendelijke groet,
  Bas

  Beantwoord

Laat een reactie achter