2. Gaming is…

[tp lang=”nl” only=”y”]

In een game kun je iets heel gericht, met hoge concentratie en intensiteit oefenen en je krijgt hierbij ook nog eens concrete feedback.
Dat werkt uiterst motiverend en versnelt het leerproces omdat gaming zich richt op het krachtenveld tussen prikkeling en irritatie.
Gaming daagt voortdurend uit om vaste patronen aan de kant te schuiven.
In onze games wordt gewenst gedrag ontlokt.

Daadwerkelijke verandering van gedrag

We vergoten / verbeteren in onze games de loyaliyeit en de beloning daarvan.

Onderwijs:
Brightling ontwikkelt een game voor dyslectische mensen. Zodra een kind uit groep 5 / 6 deze game regelmatig speelt, zal hij / zij merken dat de dyslexie minder in de weg zit, zelfs op andere vlakken een sterkte geeft!

Strategie en Verander management:
Twee fuserende bedrijven leerden elkaar alvast kennen door het spelen van dezelfde game.
Daarbij bleek gaming dé manier om de twee culturen succesvol bij elkaar te brengen.

Meer weten?

– Gaming is super motiverend –

[/tp]

[tp lang=”en” not_in=”nl”]

A game gives you the opportunity to practice something very directly, intensely and with focused attention and it will provide you with substantial feedback.
This is highly motivating and will speed up the learning process due to the fact that gaming focuses on the force field between stimulation and irritation.
Gaming constantly challenges you to brush fixed patterns aside.
Our games elicit desired behaviour.

Effective change of behavior

With our games, we increase and improve loyalty and the associated reward.

Education:
Brightling is currently in the process of developing a game for dyslectic people. A soon as a child in the 5th/6th grade plays this game on a regular basis, he or she will start to notice that the dyslexia is not quite so burdensome anymore and could even be an asset in other areas!

Strategy and change management:
Two merging companies got to know each other by playing the same game.
As it turned out, this was a perfect way to successfully merge the two separate cultures.

Interested in more details?

– Gaming is highly motivating –

[/tp]

Laat een reactie achter