4. Duur?

[tp lang=”nl” only=”y”]

Gaming is uitermate efficiënt en niet duur.

Neem nou dat probleem waarbij wetenschappers een bepaald eiwit in een virus wilden plaatsen.
Dat lukte niet volgens de traditionele methode. Zelfs de krachtigste IBM-computer ter wereld zou er volgens schatting 10 jaar over doen om te berekenen hoe dit gedaan zou moeten worden.
Via gaming was het probleem binnen drie(!) maanden opgelost. www.fold.it
Dat leverde uiteraard een gigantische kostenbesparing op.

Die voordelen gelden uiteraard ook voor u.
Brightling beschikt over een uitgebreid netwerk van creatieve professionele game-ontwikkelaars, programmeurs, ontwerpers en adviseurs.
Ze zijn in staat om naast u als klant te gaan staan, bieden een frisse blik op de zaak om op die manier op te lossen en de kortste weg van A naar Beter te realiseren.
Met passie en professionaliteit duiken zij in hun opdracht.
Doelgericht, kostenefficiënt en altijd creatief.
Visie en strategie ontwikkeling was nog nooit zo kosten efficient!

De budgetten liggen daarbij van € 10.000 voor een zeer eenvoudige game tot >4 miljoen voor een complete 3D-wereld zoals Halo 4.

halo-4-modded-controllers-campaign

Meer weten?

– Gaming is kosten besparend –

[/tp]

[tp lang=”en” not_in=”nl”]

Gaming is extremely efficient yet inexpensive.

Take, for instance, the problem of the scientists who wanted to implant a certain protein into a virus.
They didn’t succeed through traditional methods. Even the most powerful IBM computer in the world would take approximately 10 years to calculate how this should be done.
However, through gaming, the problem was solved in less than three (!) months www.fold.it
It goes without saying that the result was a huge (cost) saving.

You can also benefit.
Brightling works with an extensive network of creative professional game developers, programmers, designers and advisors.
They will stand side by side with you – the client – and cast a new look on the matter in question in order to find out how it can be solved and then go about finding the shortest way from A to Better.
They will dive into their assignment with passion and professionalism.
Goal-oriented, cost-efficient and always creative.
Vision and strategy development have never been so cost efficient!

The budgets range from € 10,000 for a very simple game to over € 4 million for a complete 3D world like Halo 4.

halo-4-modded-controllers-campaign

Interested in more details?

– Gaming saves costs –

[/tp]

Laat een reactie achter