5. Rendement

[tp lang=”nl” only=”y”]

De return on investment is gigantisch bij gaming.
Naast de oplossing voor het probleem waar gaming voor ingezet wordt, komen er altijd side effects boven drijven.

Fitheid
Fysiek en mentaal: gamers zijn klaar voor toekomstgericht. Fit for the future dus.

Connection
Gamers komen met elkaar in contact, waardoor je als het ware hersencapaciteiten aan elkaar koppelt. Zo vorm je een enorme rekenkracht, vele malen groter dan welke supercomputer dan ook. In onze ogen de mooiste vorm van samenwerken.

Shared vision
Door hun gemeenschappelijke probleem en de experience daaromheen, hebben gamers meer dan anderen een gezamenlijke visie op de aanpak van een uitdaging.

Networking
Netwerken binnen het bedrijf is de uitvalsbasis voor gedeelde ervaringen en kennis, en daarmee voor efficiëntie en creatieve innovatie.

Meer weten?

– Gaming omvat nog veel meer kapitaal dan alleen euro’s –

[/tp]

[tp lang=”en” not_in=”nl”]

The return on investment for gaming is tremendous.
In addition to solving the specific problem that gaming is used for, there are always other side effects that will surface.

Fitness
Gamers are ready for the future, both physically and mentally. In other words, fit for the future.

Connection
Gamers are in contact with one another, and therefore their brain capacity is connected, so to speak. This creates tremendous computing power, exceeding that of any super computer. We believe this is the most valuable form of collaboration.

Shared vision
Thanks to their mutual problem and interrelated experience, gamers, more than other people, have a shared vision on how to approach a challenge.

Networking
Networking within the organisation is the basis for shared experience and knowledge and is therefore also the basis for efficiency and creative innovation.

Interested in more details?

– There’s much more capital in gaming than Euros alone –

[/tp]

Laat een reactie achter