7. Games en Brains

[tp lang=”nl” only=”y”]

Sicco Maathuis is het brein achter menige game.
Hij is ervaringsdeskundige.
Al vroeg gebruikte hij games om te leren.
Zijn dyslexie is hij succesvol met gaming te lijf gegaan.
Hierdoor heeft hij onder andere zijn bul gehaald van de engelstalige opleiding Master of Science in Management and Business Administration op Univeristeit Nyenrode.

SiccoMaathuis

Hij is een doorzetter. Dit doorzettingsvermogen komt ook naar voren in het pad dat Sicco heeft bewandeld. Van HTS Autotechniek naar Nyenrode.
En van Lidl, via Interbrew en TPG-post naar ING Facility Management.
Nu stort hij zich met Brightling voor 100% op toegepaste games.

Gaming was altijd een rode draad, toegepast binnen zijn projecten. Door mensen een duidelijk einddoel aan te bieden, te laten focussen op één ding en concrete feedback te geven, raakten de mensen waarmee hij werkt intrinsiek gemotiveerd en belonen ze uiteindelijk zichzelf met een trots gevoel.
Hij is bezig met het toepassen van deze ervaringen in de games die Brightling momenteel ontwikkelt.

Zijn drive?
Verandering is leuk.
De kar trekken.
Out of the box denken.
Hoofdpijndossiers: ja graag!

Nog meer weten?

– Gaming is Brightling –

[/tp]

[tp lang=”en” not_in=”nl”]

Sicco Maathuis is the mastermind behind many games.
He is a hands-on expert in the field.
He started to use games for learning purposes early on.
He successfully tackled his dyslexia by gaming.
This gave him the opportunity to graduate from the English education Master of Science in Management and Business Administration at Nyenrode University.

SiccoMaathuis

He is a go-getter. His perseverance is also evident by the path that Sicco has followed. He started with a Bachelor’s degree in Automotive Engineering and went on to Nyenrode University.
And from Lidl, via Interbrew and TPG-Post to ING Facility Management.
With Brightling, he is now fully immersed in the business of applied games.

Gaming has always been the thread in his life that he applied in his projects. By providing people with a clear goal, allowing them to focus on one thing and by giving them concrete feedback, the people he works with are intrinsically motivated and ultimately are rewarded with a feeling of pride.
Now he is applying all of his experiences in the games that Brightling is currently developing.

His drive?
Change is fun.
Carrying the load.
Thinking out of the box.
Problem portfolios: yes please!

Interested in more details?

– Gaming is Brightling –

[/tp]

Laat een reactie achter