Why Brightling

[tp lang=”nl” only=”y”]

“Brightling ontwricht bestaande business modellen, voornamelijk door het introduceren van applied games, met als resultaat dat er in het échte leven iets makkelijker, leuker en / of beter gaat.”

Brightling is ontstaan uit een drive naar een verbeterd welzijn: een betere wereld met een betere balans. Wel-vaart vinden we te eenzijdig. Daarom zetten we er wel-zijn tegenover, omdat dat veel completer is.

Brightling ziet de balans tussen financieel welzijn, persoonlijk welzijn en het welzijn met Moeder Aarde als een must voor vertrouwen, innerlijk geluk en verbindingen met anderen op de langere termijn.
Daarom wil Brightling producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan een beter welzijn.
Want daar gaat het om. Dat streven naar welzijn is voor Brightling de basis én de bron van passie  en een voortdurende drive om door te gaan en om zichzelf te evalueren en te verbeteren.

Brightling draagt bij aan dat verbeterde welzijn door applied games (serious games) te ontwikkelen. Na het spelen van een game van Brightling gaat in het echte leven wat makkelijker, leuker en / of beter! Daarbij ligt onze focus met name op onderwijs en change management. Meer weten?

 

 

Logo Brightling

[/tp]

[tp lang=”en” not_in=”nl”]

“Brightling disrupts current business models, mainly by introducing the possibilities of applied games, with the result that something in real life goes easier, funnier and / or better.”

Brightling was formed by the ambition to bring about improved wellbeing: a better world, in better balance. We believe that the expression ‘wealth’ doesn’t quite cover it. That’s why we’ve added the term wellbeing. This covers the cargo much better.

Brightling acknowledges that, in the long run, the balance between financial wellbeing, personal wellbeing and the wellbeing of Mother Earth is a must for trust, inner happiness and relationships with other people.
That’s why Brightling strives to provide products and services that contribute to a better wellbeing.
That’s what it’s all about. Brightling’s founding principle is to bring about wellbeing, which is also the source of passion and consistent ambition to continue to evaluate and further improve oneself.

Brightling contributes to a better wellbeing by developing applied games (serious games). After playing one of Brightling’s games, everything you encounter in real life will seem easier, more fun and/or simply better! Our primary focal point is education and change management. Interested in more details?

 

 

Logo Brightling

[/tp]

 

Informatie

  • KVK: 52151956
  • BTW: NL8503.20.227.B01